Commitment AS

Commitment AS er et rådgivende konsulentfirma som fokuserer på samspillet mellom teknologi og forretning. Våre konsulenter har lang erfaring i effektiv bruk av teknologi for å realisere forretningsmål. Vi jobber ikke med teknologi for teknologiens skyld, men er genuint opptatt av forretningsmessige gevinster. Som konsulenter er vi engasjerte, vi leverer kvalitet og vi holder det vi lover.

Gjennom våre tjenesteområder arkitektur, prosessforedling og dyktig prosjektledelse skaper Commitment, i tett samarbeid med våre kunder, betydelige verdier innen:

 Prosjekt

Arkitektur

Prosess 

Prosjektledelse


Commitment tar over Active Knowledge Modeling
Commitment har denne høsten tatt over teknologi og nøkkelpersoner fra Active Knowledge Modeling as (AKM). Denne utvidelsen styrker Commitments kompetanse og metoder innenfor våre kjerneområder arkitektur og prosess. Samtidig bringer AKM kunnskap om produktmodellering og design som åpner nye muligheter for våre kunder. Prosesser for kreativ design og engineering kan oppnå store forbedringer ved hjelp av en helhetlig kunnskapsarkitektur som ser prosessene i sammenheng med produkter, organisasjon og infrastruktur. Commitment har med dette styrket sitt tjenestespekter som en helhetlig rådgiver innen prosess og arkitektur.  Gjennom et  samarbeid med et ledende engineeringfirma har vi allerede utviklet en pilotløsning som viser noen av gevinstene en aktiv kunnskapsarkitektur kan gi ved design, gjennomføring og styring av store utviklingsprosjekter
 
 
Commitment søker flere dyktige kolleger
Vi opplever med tilfredshet sterkt økende etterspørsel etter våre tjenester, ikke minst innen arbeid med prosessforedling. Vi er alltid åpen for jobbsøknader fra dyktige personer med konsulentlegning, positiv innstilling, god etikk i ryggmargen og som ønsker å jobbe i et faglig kompetent miljø hvor vi også vektlegger balanse mellom jobb og fritid.

Les mer...
 

 

Commitment AS
Tlf: 88 00 40 80
Strandveien 30
Postboks 534
1327 Lysaker