Prosjektledelse

Commitment har ledet og gjennomført en rekke store og vellykkede prosjekter knyttet til virksomhetskritisk infrastruktur og tjenester. Konsulentene behersker alle faser i et prosjekt fra behovsanalyse og initiering via gjennomføring og lansering til overlevering til drift.

Våre konsulenter er Prince2-sertifisert og har den erfaring og kunnskap som skal til for å tilpasse prosjektprosessen til de ulike prosjektenes omfang og kompleksitet.

Metoder

  • Prince 2
  • PROPS
  • Lean
  • Theory of Constraint
  • Scrum
  • ITIL
  • ISTQB