Strategisk styring ved hjelp av virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur er et kraftig verktøy for å styre videreutvikling, effektivisering og kvalitetsforbedring av organisasjonens IKT-løsninger. Brukt riktig, peker arkitekturen på hvilke beslutninger som bør tas og gir det beslutningsgrunnlag ledelsen trenger. Virksomhetsarkitektur er imidlertid et omfattende og komplekst fag, og det er en kunst å utforme en arkitektur tilpasset den enkelte virksomhet med utgangspunkt i rammeverk som TOGAF.

Commitment tilbyr et fleksibelt program for å hjelpe bedrifter og offentlige etater å ta i bruk virksomhetsarkitektur til å styre IKT-porteføljen sin. Programmet setter fokus på gevinstrealisering fra dag én og retter arkitekturvirksomheten inn mot de problemstillinger som er mest kritiske for forretningssiden.

Analyse av arkitekturinnhold og informasjonskilder

Hvilken informasjon må samles inn, struktureres og kvalitetssikres for å besvare arkitekturspørsmålene? Hvor finnes denne informasjonen i dag?

Forenkling og tilpasning av arkitekturrammeverk

Hva bør arkitekturmodellens kjerne inneholde for å kunne besvare arkitekturspørsmålene? Hvilke kjernebegreper trenger vi og hvordan bør de struktureres?

Utforming av styringsrammeverk for IKT-virksomheten

For å følge opp de prioriterte forretningsspørsmålene, hvordan bør IKT-virksomheten deles opp i områder, og hvilke styringsparametere (KPIer) skal måles på hvert område?

Mentoring og rådgivning

Commitment har virksomhetsarkitekter med mer enn 20 års erfaring fra mange sektorer. Når virksomheter er modne til selv å ta styring over sitt arkitekturarbeid, tilbyr vi denne faglige spisskompetansen som sparringspartnere for sjefsarkitekt, IKT-sjef/direktør og andre med tilsvarende ansvar