Prosessanalyse for industrialisering og digitalisering (Ny)2018-11-28T12:57:36+02:00

Prosessanalyse for industrialisering og digitalisering

For å hjelpe din organisasjon til å forstå på hvilke områder dere vil ha nytte av prosesstyring, arrangerer vi en innledende workshop. I løpet av workshopen ser vi overordnet på:

 • Sentrale forretningsmål og driverne for videreutvikling av virksomheten.
 • De viktigste prosessene og aktører som understøtter prosessene.
 • Sentrale utfordringer, mangler og forbedringsområder for prosessene.

Nøkkelpersoner i virksomheten må delta i workshopene for å sikre riktig fokus og forankring av det videre arbeidet.

Verdi for kunde

 • Industrialisering og digitalisering av virksomhetens forretningsprosesser gir økt effektivisering og høyere kvalitet i produksjonen
 • Prosessene blir målbare, skalerbare, mindre personavhengig, raskere og enklere å endre, samt gir økt kvalitet.
 • Kortere «Time to market» – raskere og sikrere gjennomføring av prosesstilpasninger og IT-endringer.
 • Legger til rette for kontinuerlig forbedring.
 • Mantra: Riktig første gang.

Resultat

 • Knytning mellom forretningsmål, drivere for videreutvikling og forretningsprosesser.
 • Et tydelig bilde på hvilke forbedringsområder som ligger i virksomhetens prosesser og hvilken effekt de gir i forhold til virksomhetens målsetninger.
 • Et godt beslutningsunderlag for å prioritere og styre prosessutviklingen i virksomheten.

Commitments unike bidrag

 • Solid erfaring med prosessforbedring i komplekse virksomheter.
 • Meget gode referanser med målbare og etterprøvbare resultater.
 • Prosessarkitekter med lang erfaring og faglig spisskompetanse, som evner å sette seg inn i virksomhetens behov og stille utfordrende spørsmål.