Loading...
Prosjektledelse2018-11-28T20:47:23+02:00

Commitment har ledet og gjennomført en rekke store og vellykkede prosjekter knyttet til virksomhetskritisk infrastruktur og tjenester. Konsulentene behersker alle faser i et prosjekt fra behovsanalyse og initiering via gjennomføring og lansering til overlevering til drift.

Våre konsulenter er Prince2-sertifisert og har den erfaring og kunnskap som skal til for å tilpasse prosjektprosessen til de ulike prosjektenes omfang og kompleksitet.