Strategisk styring2018-11-28T20:18:18+02:00

Strategisk styring ved hjelp av virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur er et kraftig verktøy for å styre videreutvikling, effektivisering og kvalitetsforbedring av organisasjonens IKT-løsninger. Brukt riktig, peker arkitekturen på hvilke beslutninger som bør tas og gir det beslutningsgrunnlag ledelsen trenger. Virksomhetsarkitektur er imidlertid et omfattende og komplekst fag, og det er en kunst å utforme en arkitektur tilpasset den enkelte virksomhet med utgangspunkt i rammeverk som TOGAF.

Commitment tilbyr et fleksibelt program for å hjelpe bedrifter og offentlige etater å ta i bruk virksomhetsarkitektur til å styre IKT-porteføljen sin. Programmet setter fokus på gevinstrealisering fra dag én og retter arkitekturvirksomheten inn mot de problemstillinger som er mest kritiske for forretningssiden.